euroway

Vnútroštátna doprava

Od roku 2006 je firma špecializovaná na prepravu realizovanú v krajinách európskej únie – teda na medzinárodnú prepravu tovarov. Prepravy uskutočňované v rámci Slovenska boli teda sporadické. Z tohto ale aj z iných dôvodov plánujeme rozšíriť naše portfólio služieb o vnútroštátnu prepravu a zamerať sa na náš trh, na nových partnerov či už slovenských alebo zahraničných pôsobiacich u nás a nakoniec aj na ľudské zdroje a vodičov a podporiť tým rozvoj v regióne.

Na Slovensku je rozvinutý najmä automobilový, potravinársky ale aj iný napr. strojársky priemysel, kde by si naša spoločnosť na základe skúsenosti zo zahraničia vedela nájsť uplatnenie. V danej oblasti ma firma rozpracované nové projekty, ktoré sú momentálne v štádiu obchodných riešení a rokovaní.

Po technickej stránke je firma pripravená nasadiť kvalitné vozidlá spĺňajúce najprísnejšie ekologické normy s ohľadom na životné prostredie:

* Ťahače popredných značiek EURO 5EEV a EURO 6 normy
* Trojstranné zhrňovacie plachtové návesy 13,60 x 2,78 x 2,40 m-Tautliner

Každá súprava je opatrená nadštandardným poistením podľa dohovoru CMR na vnútroštátnu. Vozidla sú vybavené najmodernejšími monitorovacími a navigačnými systémami s možnosťou non-stop sledovania pre klientov. Samozrejmosťou sú komunikačné konzoly a  mobilná komunikácia. To všetko prispieva ku kvalitnému a bezpečnému vykonaniu prepravy.

V prípade záujmu o naše služby, alebo doplnenia informácií nás prosím neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.