Pozícia špeditéra v SNV!

Hľadáme vhodného kandidáta, ktorý:

  • realizuje obchodnú stratégiu
  • vie ponúknuť možnost priamej spolupráce/vyťaženia vozidiel na základe dosiahnutých kontaktov v zahraničí i doma
  • spracováva/vyhodnocuje cenové ponuky + kalkulácie
  • zabezpečuje kooperáciu a komunikáciu s cudzími dopravcami a špediciami, vrátane zahraničných klientov
  • vyhodnocuje reklamáciu a zabezpečuje potrebné administratívne úkony na ich riešenie
  • denne uzatvára a eviduje objednávky
  • pravidelne sleduje výkony, analyzuje a navrhuje možné zlepšenia

Požadovná prax v obore minimálne 3 roky. Plat dohodou.

Teší sa na Vás kolektív Euroway!

bližšie informácie na tel. čísle 053/4173454 alebo 0911912651.